Back to Top

Na

Voor wie we zijn

Iedereen die nieuwsgierig is naar de mooie stukjes natuur van Zuid-Holland, die behalve genieten van de rust en de landelijkheid van het polderlandschap ook af en toe graag de handen uit de mouwen wil steken, om te helpen achterstallig onderhoud in deze natuurgebieden weg te werken, is van harte welkom. bij ons kun je je eigen werktempo bepalen, zelf afwisselend zagen, hakken dan wel slepen of takkenbossen binden. Het werk in de buitenlucht vraagt om ruime pauzes met prima koffie. Ook daar wordt voor gezorgd en vaak is er nog erwtensoep ook. Het is wel vrijwilligerswerk dus valt er niets mee te verdienen. De houtopbrengsten komen ten goede aan de groepskas. Daarvan worden alle gereedschapskosten betaald.

Wat willlen we?

De Natuurgroep Waddinxveen  wil daadwerkelijk helpen achterstallig onderhoud weg te werken  van stukken natuur zoals knotwilgen, houtkaden, geriefbossen, veenputten enzovoort.  In eerste instantie richt de groep  zich op hulp aan boeren en eigenaren van waardevolle natuurelementen.

Tevens gaat de groep beheersovereenkomsten aan met stichtingen e.d. die natuurgebieden in eigendom hebben  en zelf niet voldoende middelen hebben om volledige onderhoudskosten op te brengen.

Wanneer werken we?

Gezien de opzet van de groep liggen de werkzaamheden geconcentreerd in de winter. Het ‘houten’ is bij uitstek een bezigheid als er ijs ligt. Wij kunnen daar niet op wachten. Zodra de bladeren van de bomen zijn gevallen begint het knottersbloed te kriebelen. Elke zaterdagochtend vertrekt er om kwart voor negen een groepje mensen vanaf station Gouda (achteruitgang) naar het adres van het werkprogramma. Iedereen die een keer mee is geweest ontvangt daarna het programma en is in principe lid van de Natuurgroep Waddinxveen.Nog  even voor de goede orde:

-    Je moet je hierdoor niet verplicht voelen iedere zaterdag mee te gaan.  -    Er wordt geen lidmaatschapsgeld geheven .

Hoe wordt er gewerkt?

Als belangrijkste  werktuig wordt de Japanse snoeizaag gehanteerd. Het is een superscherpe zaag van gehard staal waarbij het zaagsel aan de binnenkant wordt afgevoerd zodat de zaag nooit klem gaat zitten. De zaag is smal zodat er gemakkelijk tussen dichtopeengetakte bomen gezaagd kan worden. Voor het afwerken van de omgezaagde dikke takken worden  hakmessen (rodaxen)  en kniptangen gebruikt. Zeker niet onbelangrijk is het slepen van de takken en het maken van takkenbossen van het afvalhout. Meestal worden die later door de boer versnipperd, soms zijn die bestemd voor het verstevigen van de slootkant of het dammen van een oude sloot.

Waar wordt er gewerkt ?

De Natuurgroep Waddinxveen heeft als voornaamste werkgebied het oostelijk veenweidegebied. De meeste adressen liggen in Bodegraven, Boskoop, Haastrecht, Waarder en in de Krimpenerwaard. Op enkele adressen staat zo veel hout dat we er jaarlijks een deel van onder handen nemen. Op sommige adressen komen we elke 4 tot 5 jaar terug. Maar elk jaar zijn er ook een aantal nieuwe 'klanten' in het programma.

Vaste onderdelen in het programma

Vast onderdeel in ons programma is de Natuurwerkdag op de eerste zaterdag van november. Met een landelijke campagne van Landschapsbeheer Nederland proberen alle werkgroepen nieuwe mensen te interesseren voor dit boeiende werk in het landschap. Wij nemen voor die datum een adres waar niet te zwaar hout gesnoeid moet worden. Daarnaast is er de jaarlijkse contactdag van de knotgroepen in Zuid-Holland op de tweede zaterdag in maart. Elk jaar wordt door Landschapsbeheer Zuid-Holland een geschikte locatie gezocht waar door 100 vrijwilligers uit alle groepen van ZH samen gewerkt wordt en er natuurlijk de nodige informatie wordt uitgewisseld. Op die dag wordt elke 5 jaar de Prijs voor De vrijwilliger van Zuid-Holland uitgereikt. Verder wordt op de laatste officiële knotdag van het seizoen voor onze leden elk jaar een verrassingsactiviteit georganiseerd. Na een halve dag werken volgt eerst de jaarvergadering en daarna vertrekken we met z’n allen naar een onbekende bestemming voor een leuke afsluiting van het seizoen.

Kontakt met ZHL

Ruim 35 jaar geleden is onze groep opgericht. Ons eerste werkadres was ‘De Kleine Zaag’  in Krimpen a/d Lek. Dit terrein was juist aangekocht door de stichting het Zuid Hollands Landschap (ZHL). De houtopbrengst was voor de groep. Deze werd verkocht en daarna zijn de eerste zagen, bijlen en ladders aangeschaft. We hebben zeer goede kontakten met enkele werknemers van het ZHL in de Krimpenerwaard. Deze hebben ertoe geleid dat we zeer regelmatig werken op de beschermde natuurgebieden van ZHL.

Sinds enkele jaren is het ZHL eigenaar van grote delen van de Voorofsche Polder in Waddinxveen. Wij hebben daar een stukje van gekregen om ons haardhout op te slaan totdat het verkocht is. Als tegenprestatie snoeien wij de wilgen die er staan. Als gezamenlijke activiteit is er op de derde donderdag van juni het berkjes trekken in het wetenschappelijk beschermde terrein van het ZHL in de Veerstalbloboezem in Gouderak. Er staan in deze verlandde boezem tal van zeldzame planten, zoals zonnedauw, klokjesgentiaan en welriekende nachtorchis, die overwoekerd dreigen te worden door de berkenopslag van het zaad van de berken die het gebied omzomen. Er wordt om 19.00 uur verzameld bij de ingang aan de Tiendeweg in Gouderak. Er is altijd iets lekkers bij de koffie.

En verder ....

Omdat knotten niet bepaald schoon werk is, is het verstandig speciale (werk)kleren en laarzen mee te nemen. Ook goede regenkleding verdient aanbeveling evenals werkhandschoenen. Voor koffie en the wordt gezorgd, maar niet voor de lunch. Die moet je dus zelf meenemen. Verzameld wordt er op zaterdag om kwart voor negen, station Gouda, uitgang Bloemendaal. Vandaar gaan we met auto’s naar de terreinen. Om te zorgen dat er voldoende vervoer (en thee en koffie) is voor iedereen, wordt je verzocht, als je mee wilt, dat op vrijdag even te laten weten.

Donateur worden ?

Onze vereniging kent geen contributie. Maar voor een ieder die de Natuurgroep Waddinxveen een warm hart toedraagt is het mogelijk om donateur te worden voor €10 of meer per jaar. Je krijgt daarvoor het programma toegestuurd en alle informatie die in de loop van het jaar verschijnt. Maak gerust dit kleine bedrag (of meer) over op ons IBAN nummer: NL72 INGB 000 560 5518 tnv Natuurgroep Waddinxveen te Waddinxveen. En stuur een mail naar Rob van Oord om je adres door te geven.