Back to Top

Na

Voor wie zijn we ?

Iedereen die nieuwsgierig is naar de mooie stukjes natuur van Zuid-Holland, die behalve genieten van de rust en de landelijkheid van het polderlandschap ook af en toe graag de handen uit de mouwen wil steken, om te helpen achterstallig onderhoud in deze natuurgebieden weg te werken, is van harte welkom. Bij ons kun je je eigen werktempo bepalen, zelf afwisselend zagen, hakken dan wel slepen of takkenbossen binden. Het werk in de buitenlucht vraagt om ruime pauzes met prima koffie. Ook daar wordt voor gezorgd en vaak is er nog erwtensoep ook. Het is wel vrijwilligerswerk dus valt er niets mee te verdienen. De houtopbrengsten komen ten goede aan de groepskas. Daarvan worden alle gereedschapskosten betaald.

Wat willlen we?

De Natuurgroep Waddinxveen  wil daadwerkelijk helpen achterstallig onderhoud weg te werken  van stukken natuur zoals knotwilgen, houtkaden, geriefbossen, veenputten enzovoort.  In eerste instantie richt de groep  zich op hulp aan boeren en eigenaren van waardevolle natuurelementen.

Tevens gaat de groep beheersovereenkomsten aan met stichtingen e.d. die natuurgebieden in eigendom hebben  en zelf niet voldoende middelen hebben om volledige onderhoudskosten op te brengen.

Wanneer werken we?

Gezien de opzet van de groep liggen de werkzaamheden geconcentreerd in de winter. Het ‘houten’ is bij uitstek een bezigheid als er ijs ligt. Wij kunnen daar niet op wachten. Zodra de bladeren van de bomen zijn gevallen begint het knottersbloed te kriebelen. Elke zaterdagochtend verzamelen we tussen 9.00 en 9.15 op het werkadres. Iedereen die en keer is mee wezen knotten is in principe lid van onze vereniging. Via een mail ontvangt hij/zij het programma met de werkadressen. Nog  even voor de goede orde:

-    Je moet je hierdoor niet verplicht voelen iedere zaterdag mee te gaan.  -    Er wordt geen lidmaatschapsgeld geheven .

Hoe wordt er gewerkt?

Als belangrijkste  werktuig wordt de Japanse snoeizaag gehanteerd. Het is een superscherpe zaag van gehard staal waarbij het zaagsel aan de binnenkant wordt afgevoerd zodat de zaag nooit klem gaat zitten. De zaag is smal zodat er gemakkelijk tussen dicht opeenstaande takken gezaagd kan worden. Voor het afwerken van de omgezaagde dikke takken worden  hakmessen (rodaxen)  en kniptangen gebruikt. Zeker niet onbelangrijk is het wegslepen en op hopen leggen van de takken. Meestal worden deze resttakken dan door de boer versnipperd. Soms moeten er takkenbossen gebonden worden. Regelmatig gebruiken we de takken om slootkanten te verstevigen.

Waar wordt er gewerkt ?

De Natuurgroep Waddinxveen heeft als voornaamste werkgebied het oostelijk veenweidegebied. De meeste adressen liggen in Bodegraven, Boskoop, Haastrecht, Waarder en in de Krimpenerwaard. Op enkele adressen staat zo veel hout dat we er jaarlijks een deel van onder handen nemen. Op sommige adressen komen we elke 4 tot 5 jaar terug. Maar elk jaar zijn er ook een aantal nieuwe 'klanten' in het programma.

Natuurwerkdag

Elk jaar wordt op de eerste zaterdag van november een landelijke Natuurwerkdag georganiseerd. In de media wordt hier aandacht aan gegeven. Alle natuurverenigingen kunnen aangeven waar op die dag door hen gewerkt wordt. Via de website van de Natuurwerkdag kunnen mensen die een keer willen meedoen met dit natuuronderhoud zich opgeven. Zo is er voor de verenigingen een mogelijkheid om nieuwe leden te werven.

Kontakt met ZHL

Ruim 50 jaar geleden is onze groep opgericht. Ons eerste werkadres was ‘De Kleine Zaag’  in Krimpen a/d Lek. Dit terrein was juist aangekocht door de stichting het Zuid Hollands Landschap (ZHL). De houtopbrengst was voor de groep. Deze werd verkocht en daarna zijn de eerste zagen, bijlen en ladders aangeschaft. We hebben zeer goede kontakten met enkele werknemers van het ZHL. We werken in overleg regelmatig in beschermde natuurgebieden van het ZHL. Sinds enkele jaren is het ZHL eigenaar van grote delen van de Voorofsche Polder in Waddinxveen. Wij hebben daar een stukje van gekregen om ons haardhout op te slaan totdat het verkocht is. Als tegenprestatie snoeien wij de wilgen die er staan.

Sinds 2022 hebben we de wilgen in onderhoud die op de Elfenbaan langs de N11 bij Bodegraven staan. Van Rijkswaterstaat heeft het ZHL deze strook natuur in onderhoud gekregen. Het grasland wordt verpacht aan boeren, voor schapen en jongvee.

En verder ....

Omdat knotten niet bepaald schoon werk is, is het verstandig speciale (werk)kleren en laarzen aan te trekken. Meenemen van goede regenkleding verdient aanbeveling evenals werkhandschoenen. Voor koffie, thee en koeken wordt gezorgd, maar niet voor de lunch. Die moet je dus zelf meenemen. Als je met openbaar vervoer reist dan kun je aangeven als je vanaf station Gouda wilt meerijden.  Even bellen met Olly Annaars 0615578648 om af te spreken. We vinden het ook prettig als je van te voren aangeeft dat je komt werken. Dit in verband met de zorg voor voldoende koffie, koeken en soep.

Donateur worden ?

Onze vereniging kent geen contributie. Maar voor een ieder die de Natuurgroep Waddinxveen een warm hart toedraagt is het mogelijk om donateur te worden voor €10 of meer per jaar. Je krijgt daarvoor het programma toegestuurd en alle informatie die in de loop van het jaar verschijnt. Maak gerust dit kleine bedrag (of meer) over op ons IBAN nummer: NL72 INGB 000 560 5518 tnv Natuurgroep Waddinxveen te Waddinxveen. En stuur een mail naar Rob van Oord om je adres door te geven.